DE NIEUWE KLANK

Muziek en wetenschap

"Zowel het luisteren naar als het maken van muziek stimuleert een rijk scala van cognitieve, emotionele, sociale en culturele vaardigheden en kunnen zorgen voor intense, richtingbepalende ervaringen. Aspecten die met weinig andere middelen zo verenigd en aangewakkerd kunnen worden dan met muziek."

Bron: 'Amuzikaal zijn is de grote uitzondering' - Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de UvA 

Neurologische Muziektherapie

Neurologische Muziektherapie (NMT) is een evidence-based behandeling die zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van motoriek,

spraak-taalontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Klik hier voor meer

achtergrondinformatie over NMT.


Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk hier de trailer van de documentaire Miracles of Music waarin je mij aan het werk ziet met cliënten met autisme, emotionele problemen of verstandelijke beperking.

De volledige film kun je hier downloaden!

Emoties uiten en leren hanteren

D., een jonge vrouw met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, heeft moeite met de verwerking van soms heftige emoties. Dit uit zich in automutilatie (het zichzelf slaan) en verliest daarbij de controle. Bij de muziektherapie zingt ze over dingen die haar bezighouden. Dit helpt haar om haar gevoelens op een positieve manier te uiten en het een plek te geven. Buiten de therapiesituatie functioneert ze beter, laat ze geen automutilerend gedrag meer zien en weet ze haar emoties beter te hanteren.

Activeren en vergroten van de belevingswereld

In elkaar gedoken zit V., een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking en autisme, in een zitzak. Afgesloten in haar eigen wereldje. Bij muziektherapie wordt ze voortdurend uitgelokt door de verschillende klanken en ritmes. Haar houding wordt opener, ze raakt steeds meer betrokken bij de instrumenten en zingt flarden van liedjes mee. Buiten de muziektherapie, in haar groep, stelt ze zich ook meer open en neemt meer initiatieven.

Versterken van zelfvertrouwen

G., een jongen met een verstandelijke beperking en autisme, ervaart zijn omgeving veelal als onveilig. Dit brengt spanningen bij hem teweeg en maakt hem onzeker. Door samen met hem in de muziek uitdagingen aan te gaan en positieve ervaringen op te doen, krijgt hij meer grip op zijn omgeving. Hij wordt hierdoor weerbaarder en krijgt meer zelfvertrouwen.

Doorbreken van dwangmatig gedrag

Het maken van overgangen binnen de dagelijkse handelingen gaat bij K., een jonge vrouw met het syndroom van Down, gepaard met dwanghandelingen. Ze loopt hier voortdurend in vast, raakt gespannen en komt zeer moeizaam in actie. Muziek, gekenmerkt door haar structurerende eigenschappen, biedt haar de nodige houvast. Het stelt haar in staat zich binnen deze structuur vrij te kunnen bewegen en haar dwangmatigheden meer los te laten. Voor haar een goede ondersteuning in zich vrij kunnen voelen en meer zichzelf kunnen zijn.

Verminderen van onrust ten gevolge van dementie

J., een oudere man met het syndroom van Down, heeft beginnende dementie. Hij leeft in een voor hem verwarrende wereld, verliest de grip op zijn omgeving en vertoont onrustig gedrag. Vertrouwde muziek fungeert als een geheugenmiddel. Het roept herinneringen bij hem op, wat hem weer bij zichzelf en het contact met anderen terugbrengt. Hij ervaart ordening en houvast bij muziektherapie. Dat werkt rustgevend en verhoogt zijn kwaliteit van leven.

Sociale interactie verbeteren bij kinderen met autisme

In een klein groepje krijgen kinderen met autisme (leeftijd 6 tot 9 jaar) muziektherapie. Het sociale aspect staat centraal. Hierbij ligt de focus op: leren jezelf te handhaven in een groep, leren samenwerken, op de voorgrond durven treden en samen positieve ervaringen opdoen. Stimuleren van het lichaamsbesef en de spraak-taalontwikkeling komen ook aan bod.

Om een indruk te krijgen van mijn sessies met deze kinderen klik hier.

(MVS Begeleiding - Advies en begeleiding op gebied van autisme)

DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved

                       Praktijk voor muziektherapie