DE NIEUWE KLANK


Wat anderen zeggen over Elsbeth

"Cliënten met gedragsproblematiek kunnen via de muziektherapie van Elsbeth ervaren dat zij hun emoties kunnen uiten via de muziek. Door herhaling, afstemming en samenspel met Elsbeth onstaat een voor hen veilige omgeving. Deze veilige omgeving is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Eén specifieke cliënt met een zeer ernstige verstandelijke beperking en autisme waar Elsbeth mee gewerkt heeft, had al tientallen jaren ernstige gedragsproblematiek. Door de muziektherapie van Elsbeth heeft hij zich ontwikkeld en kan hij zich met heel veel plezier uiten op de piano of keyboard en is zijn gedragsproblematiek sterk verminderd."

Kitty Tersmette, Senior Gedragswetenschapper

"Daar waar de verbale communicatie bij cliënten met een ernstige meervoudige beperking niet of nauwelijks mogelijk is, weet Elsbeth hen via muziek te bereiken. Muziek wordt door haar bij deze groep cliënten voornamelijk ingezet als communicatiemiddel. Cliënten stellen zich zichtbaar meer open voor hun omgeving waarbij een spel van op elkaar reageren kan ontstaan. Muziek is voor cliënten met een meervoudige beperking een meerwaarde in communicatie en beleven hiermee de wereld om hen heen."

Ria van der Gulik, Consulent Dagbesteding Verstandelijk Gehandicaptenzorg

"Elsbeth observeert altijd hoe de cliënt op dat moment in zijn vel zit en past daar haar muziekkeuze en sfeer op aan. Hierdoor weet ze met haar muziekaanbod structuur en ontspanning te bieden waar onze cliënten zo'n behoefte aan hebben. Bij de muziektherapie doen ze al spelenderwijs met instrumenten nieuwe ervaringen op in een voor hen veilige en prettige sfeer. Op deze manier kunnen ze nieuwe dingen leren en zich verder ontwikkelen."

Daphne Belder, Specialist Begeleider Autistengroep

“Elsbeth Siebbeles heeft ruim een jaar bijna wekelijks muziektherapie gegeven aan een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Deze vrouw heeft bovendien een spraak-taalstoornis, waardoor zij is aangewezen op non-verbale communicatie. Zij  had vooral een hulpvraag op het gebied van primaire hechting. Zij was zeer angstig en kon met veel moeite alleen een vertrouwd contact aan gaan met zeer bekende begeleiders. Zij houdt echter wel veel van muziek en speelt op de piano haar eigen patronen. Dit geeft haar waarschijnlijk veiligheid. Elsbeth is met een enorm enthousiasme en gedrevenheid aan de slag gegaan en binnen de kortste tijd was duidelijk dat er een goede klik was tussen haar en haar 'leerling'. De therapie werd op een zeer gedegen manier opgezet, waarbij doelen nauwkeurig werden geformuleerd. Regelmatig vond een tussenevaluatie plaats met de begeleider en behandelcoördinator. Daarin stelde Elsbeth zich coöperatief, betrokken, maar zeker ook  professioneel en deskundig op.  Mede door haar inzet heeft de ontwikkeling van haar leerling, onze cliënt, een extra positieve impuls gekregen.”

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog / Behandelcoördinator Kentalis,

lokatie Weerklank Amsterdam


DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved

                       Praktijk voor muziektherapie