DE NIEUWE KLANK

Verwijzing

Muziektherapie is een reguliere behandelvorm. Verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Links


Muziektherapie is de aangewezen behandeling als zich problemen voordoen op sociaal, emotioneel, communicatief en/of gedragsmatig gebied die een belemmering vormen in het dagelijks functioneren. Er is dan de wens om dit via muziek te helpen veranderen. Voor verdere informatie zie Muziektherapie.

Vergoeding

Muziektherapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed onder het aanvullend pakket. Het is daarbij van belang te weten dat ik als muziektherapeut aangesloten ben bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en als geregistreerd muziektherapeut sta ingeschreven in het SRVB kwaliteitsregister (Register Vaktherapie).

Verder voldoe ik aan de zogeheten PLATO-eisen.

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die muziektherapie (deels) vergoeden.

Voor meer informatie raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) kan muziektherapie niet vergoed worden.

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend, hier zijn geen kosten aan verbonden.


Muziektherapie is vrijgesteld van BTW.

Voor muziektherapie aan huis, in de instelling of op school (in Amsterdam) worden extra kosten in rekening gebracht in verband met de reistijd en reiskosten.


Voor muziektherapieverslagen en evaluatiegesprekken wordt het uurtarief van een sessie gerekend.


De factuur wordt maandelijks verstuurd en dient rechtstreeks aan de praktijk te worden overgemaakt.

Na betaling kan de factuur bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat!

DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved

                       Praktijk voor muziektherapie